Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Scrisoare pastorală

La început de an 2015, rog pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra Dumneavoastră si celor dragi ai Dumneavoastră sănătate, bucurii, împliniri în toate cele bune, puterea de a nu vă pierde speranta si credinta, să aveti pace, liniste sufletească, bună întelegere si trăire în Duh si în Adevăr! La multi si fericiti ani!
*
La cumpănă de ani. Îi multumim lui Dumnezeu pentru tot si pentru toate, căci fără El suntem praf si pulbere. Atât cât vrea El mai fiintăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieste, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!
Vă multumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-ati dat în cursul anului 2014! Vă multumim tuturor celor care ne-ati primit cu colindul, atât la Crăciun, cât si la Bobotează, după datina străbună, ca niste adevărate familii de crestini! Vă multumim cordial pentru darul ce ni l-ati făcut, fiecare după voia si posibilitătile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvointa crestinească si românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toti sănătosi si cu voie bună multi ani de aici înainte!
La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilant fiecare dintre noi cu privire la viata noastră, la familiile noastre, la sperantele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile si rânduielile acestea ale anotimpurilor, viata ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Asadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume si să ne facem un examen de constiintă fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vietii noastre de până acum, cu toate ale sale bune si rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi si Dumnezeu. Ia gânditi-vă, ati găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă rosească obrazul la gândul că va vedea-o Cel de Sus? Sau chiar si numai ceilalti semeni ai Dumneavoastră?! E o grea încercare. Căutati, de asemenea, să socotiti dacă ati făcut tot ce a depins de Dumneavoastră, ca propria familie să dureze, ca sotul, sotia, copiii, părintii, socrii, cumnatii Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când ati vorbit, când ati muncit împreună. Vedeti dacă ati făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-ati făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteti împăcati cu Dumneavoastră însivă, cu cei din jur si, mai ales, cu Dumnezeu. Încercati să vă imaginati, că în clipa următoare ati fi chemati înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveti, oare, bagajul făcut? Sunteti, într-adevăr, pregătiti de marea călătorie? Aveti suficiente argumente ca să vă apărati la dreapta judecată pentru faptele săvârsite în această viată? Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani. Faceti planuri pentru familia Dumneavoastră, dar tineti seamă si de ceilalti membrii ai familiei. Vedeti dacă si lor le place si dacă sunt de acord cu ceea ce vreti să faceti. Numai asa va fi armonie si unitate în casa Dumneavoastră si nimănui lehamite nu-i va fi, că stati sub acelasi acoperis! Dumnezeu să vă ajute si să fie bine!
Să dea Dumnezeu ca anul acesta să fie anul reunirii României cu Moldova! Amin!
*
*
Sfaturi părintesti. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea împărătiei, mai spicuim:
,,DESĂVÂRSIREA - FINALITATE A OMULUI(Continuare). În definitiv aceasta si este finalitatea omului: cresterea sa în dimensiunile spirituale (conferite de jertfa înteleasă - deci acceptată -), a bărbatului desăvârsit Iisus Hristos. Deci, desăvârsirea este finalitatea noastră - cu poruncă - dacă este cine să priceapă si să se angajeze. Credinta e un risc al ratiunii; dar nicidecum o anulare, ci, dimpotrivă, o iluminare a ei. E o absorbire a sufletului într-un dincolo al lumii acesteia, în modul divin al existentei. Constient de această dez-mărginire, fără să fii mort deloc si în lume, experiezi, trăiesti, la intensităti nebănuite, sentimentul libertătii spiritului. De fapt, la mijloc e o înviere a spiritului pe planul si la nivelul ratiunii divine a existentei în general si aceasta o trăiesti ca o eliberare din temnita si teroarea acestei lumi sensibile. Acum scapi de frică. Lumea nu se mai poate atinge decât de temnita ta biologică; - noua ta realitate, de o evidentă absolută, scăpându-i cu desăvârsire. Acestea sunt cuprinse în cuvântul lui Iisus: ,,Eu, Adevărul, vă voi face liberi” si ,,Nu vă temeti de cei ce ucid trupul, care nu plăteste nimic (în sine) - si mai departe nu pot să facă nimic” Deci, când împrejurările te aduc în situatia să vezi limitele ratiunii, cataclismul în fată, puterile răului dezlăntuite, nu tremura, căci nu esti singur: este Cineva nevăzut cu tine, în tine, care stăvileste haosul, iar pe tine te creste mai presus de om, împrumutându-ti si tie nimbul divinitătii. O iluminare a ratiunii, datorită ,,locuirii” lui Hristos în suflet, nu este de nici o mirare, întrucât Iisus Hristos este numit încă în terminologia greacă: ,,Logos”, Cuvânt, ratiunea absolută a lui Dumnezeu. Adică si ratiunea noastră primeste o deschidere de orizont la nivelul cu care Dumnezeu însusi vede finalitatea creatiei Sale. Vedem cu ,,ochii” lui Dumnezeu; gândim cu minte îndumnezeită, întelegem în lumină divină si cele sensibile de aici si cele eterne ale existentei. Imanenta naturii se străbate de transcendenta divină - efectul Harului -, si desăvârsirea nu mai are sfârsit.
Copilul Iisus la 12 ani, în Templul din Ierusalim, mărturisea pe Dumnezeu ca Tată al Său. Cunostintele Sale, în privinta Scripturilor, dovedeau că-s aceleasi care au insuflat pe profeti să le scrie, deci El dintru ale Sale vorbea cu înteleptii Templului si întru ale Sale venea să le plinească si în zona aceasta inferioară a lumii si a vietii. A respectat însă si baremul neputintei omenesti, iesind la propovăduirea religiei abia la 30 de ani, majoratul admis de Templu în acest scop. E însă demn de retinut faptul claritătii de constiintă a filiatiei Sale divine, la o vârstă când fiii omenesti încă n-au lichidat-o cu joaca. El însă nu era născut prin voia oarbă a instinctelor, ca să vină cu perdeaua groasă a păcatului pe ochii mintii, ci ochii Lui aveau nealterată străvederea absolută a lumii. De aceea singura conceptie fără greseală si izbăvită de relativitate o are numai Dumnezeu - Absolutul -, începutul si finalitatea lumii. El e singurul a cărui conceptie face din haos, cosmos.”
*
In memoriam: Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Popescu. În ultima zi a lunii decembrie 2014, pământul Malovătului a învelit ca o mamă trupul neînsufletit al celui ce a fost Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Popescu.
S-a născut în familia numeroasă a lui Alexandru si a Verginei Popescu din Malovăt, la 24 aprilie 1936. Si-a început lungul drum al învătăturii la Scoala din Malovăt(1940-1947), a continuat la Liceul ,,Traian” din Tr. Severin(1947-1954), apoi la Facultatea Tehnico-economică, Sectia Industria Constructiilor de Masini(1954-1959) din Bucuresti, obtinând statutul de inginer; Facultatea de Economie (1964-1967), obtinând statutul de economist. Au urmat imediat studii post-universitare printr-un master în stiinte economice (1967-1969) si un altul în stiinte politice(1975). Toate aceste strădanii au fost încununate de un doctorat în economie(1968-1970). Nu au întârziat recunoasterile academice interne: Profesor titular si Prorector Universitatea „Spiru Haret”; profesor asociat Universitatea „Politehnica” Bucuresti, Cercetător stiintific principal la Institutul Român pentru Studii Internationale; Membru al Fundatiei „România de Mâine”; Membru al Societătii Române pentru Inginerie si Management Industrial; Membru al Asociatiei Generale a Economistilor din România; Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din România; Membru al Uniunii Ziaristilor din România; Nominalizat în „Dictionarul specialistilor” în stiintă si tehnologie, Editura Tehnică – Bucuresti, editia I, vol. II. Nici recunoasterile internationale nu s-au lăsat asteptate: Director general adjunct al „International Biographical Centre” of Cambridge-England; Membru al Academiei Mondiale de Cibernetică de la Lugano, Elvetia; „Diplomă de merit” pentru contributii la dezvoltarea stiintei si învătământului, a colaborării universitare internationale, acordată de I.B.C. Cambridge – England; Nominalizat în editia a 26-a a „Dictionarului Biografic International” de la Cambridge – Marea Britanie; „Om international al anului” universitar 1997-1998, titlu conferit de Institutul Biografic Cambridge I.B.C. – Marea Britanie si de Institutul Biografic American (A.B.I, S.U.A.); Membru al Comitetului de Avizare a Cercetării din I.B.C. – Cambridge, Marea Britanie, si A.B.I. – S.U.A. A ocupat functii dintre cele mai înalte în viata stiintifică, politică si socială: inginer-cercetător, sef sectie la Institutul de Cercetări si Studii Energetice, Bucuresti (1959-1962): publicist si lider al tineretului din România(1962-1971); consilier, director adjunct, director, ministru consilier la Ministerul Afacerilor Externe (1971-2000); asistent, lector, conferentiar, profesor universitar asociat la Universitatea „Politehnica” Bucuresti; profesor titular, sef de catedră, decan, prorector la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.
Roadele studiilor si experientei sale stiintifice si didactice au fost fixate în peste 100 comunicări stiintifice la sesiuni si simpozioane interne si internationale, în peste 30 studii si analize, note de curs pentru pregătirea universitară si post-universitară; peste 30 de volume apărute în edituri românesti de prestigiu, peste 200 articole si reportaje publicate în mass-media, cât si în 6 inventii brevetate de OSIM.
Spatiul nu ne permite să mentionăm aici toate titlurile acestor lucrări, ci doar titlurile cărtilor: Popescu Ion s.a., Educatia adultilor, Editura Politică, Bucuresti, 1968, pag. 386; Popescu Ion s.a., Tânăra generatie a României, Editura Politică, Bucuresti, 1969, pag. 328; Popescu Ion, Dialogul stiintă-productie, Editura IDT, Bucuresti, 1970, pag. 213; Popescu Ion, Tineretul si revolutia stiintifică-tehnică, Editura Politică, Bucuresti, 1971, pag. 218; Popescu Ion, Sistemul stiintă-tehnologie, Academia de Stiinte Social-politice, Bucuresti, 1972, pag. 276; Popescu Ion, Turcu Edmond, Energia, încotro?, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, pag. 312; Popescu Ion s.a., Sisteme informatice pentru conducere, Institutul Politehnic, Bucuresti, 1974, pag. 326; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. I: Evaluarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976, pag. 354; Popescu Ion, Organizarea sistemelor de productie, Institutul Politehnic, Bucuresti, 1976, pag. 421; Popescu Ion s.a., Sisteme informatice si analiza activitătii întreprinderilor, Editura INID, Bucuresti, 1977, pag. 314; Popescu Ion, Motoc Ion, Autobuze cu motoare diesel-orizontale, Editura Tehnică, Bucuresti, 1978, pag. 397; Popescu Ion, Eficienta sistemelor de productie, Editura Tehnică, Bucuresti, 1979, pag. 317; Popescu Ion, Optimizarea sistemelor de conducere, Academia de Stiinte Social-politice, Bucuresti, 1980, pag. 419; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. II: Proiectarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova 1981, pag. 367; Popescu Ion s.a., Tehnologii neconventionale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1982, pag. 336; Popescu Ion s.a., Introducere în fundamentarea deciziei, Editura Stiintifică si Enciclopedică, Bucuresti, 1983, pag. 318; Popescu Ion, Rădulescu Dorin, Modelarea sistemelor de productie, Editura Tehnică, Bucuresti, 1986, pag. 308; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. III: Optimizarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987, pag. 468; Popescu Ion, Hoinar prin Europa – note de călătorie, Editura Topaz, Bucuresti, 1995, pag. 296; Popescu Ion s.a., Optimizarea consumului de combustibil, Editura Tehnică, Bucuresti, 1996; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. I: Cercetări de econometrie, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1998, pag. 315; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. II: Studii despre tendintele globale, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1999, pag. 298; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. III: Studii despre problemele specifice tineretului, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2000, pag. 342; Popescu Ion, Certitudine si risc în tranzitia economică, Editura Eficient, Bucuresti, 2000, pag298.; Popescu Ion s.a., Noua economie si societatea informatională, Editura Mondo Ec, Craiova, 2001, pag. 325; Popescu Ion s.a., Previziunea – premisa dezvoltării durabile, vol. I: Baze teoretice si metodologice, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2001, pag. 418; Popescu Ion s.a., Previziunea – premisa dezvoltării durabile, vol. II: Aplicatii – studii de caz, exemple numerice, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2002, pag. 307; Popescu Ion s.a., Gândirea prospectivă în Administratia Publică, Editura Eficient, Bucuresti, pag. 347; Popescu Ion, Legendă si adevăr, Editura Roza Vânturilor, Bucuresti, 2002, pag. 234; Popescu Ion, Tendinte si valori în cunoasterea si orientarea viitorului, Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2002, pag. 186.
Inventiile sale se pot înscrie la loc de cinste în rândul cuceririlor tehnicii moderne: Freză cu vidia încastrată radial, brevet nr.1037 din iulie 1961; Matrită pentru garnituri la pompele de noroi, brevet nr.8043 din iunie 1962; Sondă pentru stabilirea directiei de permeabilitate a lichidelor, brevet nr.9012 din octombrie 1962; Macara radială pentru greutăti mici si mijlocii, certificat nr.9621 din februarie 1963; Dispozitiv pentru extragerea plăcutelor vidia , certificat nr.10012 din mai 1963; Brat telescopic pentru determinarea adâncimilor de forare în rocă dură, certificat nr. 10621 din octombrie 1963.
Era prezent în presa stiintifică, dar si în mass-media si cuvântul său era căutat si ascultat. Muncea mult. Era în stare să stea la masa de lucru de dimineata până seara si de seara până dimineata. Chiar si când venea la tratament, la Băile Herculane, se ,,blinda” cu cărti, cu fise, cu caiete, fiindcă avea mult, foarte mult de făcut. Când avea posibilitatea, venea cu plăcere în satul natal. Era o bucurie să stai de vorbă cu dânsul. Parcă te citea si întelegea ce te interesează si despre aceea vorbea. Era în stare să alcătuiască discursuri de ore întregi în mod spontan, pe baza imensului bagaj de cunostiinte adunate de-a lungul vietii. Te cucerea cu vorba caldă, blândă, cu modestia care-l caracteriza, cu cunostiintele sale vaste. Povestea frumos si avea ce să povestească despre cele petrecute în tară si străinătate. Cunoscuse multă-multă lume. Îsi dorea să scrie într-un viitor oarecare o carte autobiografică, intitulată Print si cersetor sub trei dictaturi. Ar fi fost un adevărat document de epocă! În fiecare an trimitea câte un ajutor pentru biserica satului Malovăt.
Ion Popescu a fost fiul satului Malovăt, care s-a ridicat cel mai sus dintre toti consătenii săi pe scara socială, profesională, politică si intelectuală. Peste tot si-a reprezentat originile cu cinste, demnitate si competentă.
Planuri avea pentru sapte vietii, dar la un moment dat inima n-a mai putut să tină pasul unui asemenea ritm de viată si de muncă. După câteva săptămâni de luptă cu viata, cu moartea, ochii lui Ion Popescu s-au închis pentru totdeauna, cu părerea de rău că mai avea multe de făcut, multe de scris.
A ales încă din timpul vietii un locsor în cimitirul satului natal, alături de părinti, de frati, de rude si a lăsat cu limbă de moarte că atunci, când va fi să fie, să-l aducă în Malovăt si să-l aseze alături de cei pe care i-a iubit, dar nu a avut niciodată timp suficient ca să stea cu ei de vorbă, asa cum ar fi dorit. Nu si-a construit cavou, ci a vrut să fie învelit doar în pământul de acasă. Pe ultimul drum l-au însotit un mare număr de consăteni.
Dumnezeu să te ierte si să te odihnească, vrednic fiu al neamului românesc!
Toate aceste strădanii au fost încununate de un doctorat în economie(1968-1970). Nu au întârziat recunoasterile academice interne: Profesor titular si Prorector Universitatea „Spiru Haret”; profesor asociat Universitatea „Politehnica” Bucuresti, Cercetător stiintific principal la Institutul Român pentru Studii Internationale; Membru al Fundatiei „România de Mâine”; Membru al Societătii Române pentru Inginerie si Management Industrial; Membru al Asociatiei Generale a Economistilor din România; Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din România; Membru al Uniunii Ziaristilor din România; Nominalizat în „Dictionarul specialistilor” în stiintă si tehnologie, Editura Tehnică – Bucuresti, editia I, vol. II. Nici recunoasterile internationale nu s-au lăsat asteptate: Director general adjunct al „International Biographical Centre” of Cambridge-England; Membru al Academiei Mondiale de Cibernetică de la Lugano, Elvetia; „Diplomă de merit” pentru contributii la dezvoltarea stiintei si învătământului, a colaborării universitare internationale, acordată de I.B.C. Cambridge – England; Nominalizat în editia a 26-a a „Dictionarului Biografic International” de la Cambridge – Marea Britanie; „Om international al anului” universitar 1997-1998, titlu conferit de Institutul Biografic Cambridge I.B.C. – Marea Britanie si de Institutul Biografic American (A.B.I, S.U.A.); Membru al Comitetului de Avizare a Cercetării din I.B.C. – Cambridge, Marea Britanie, si A.B.I. – S.U.A. A ocupat functii dintre cele mai înalte în viata stiintifică, politică si socială: inginer-cercetător, sef sectie la Institutul de Cercetări si Studii Energetice, Bucuresti (1959-1962): publicist si lider al tineretului din România(1962-1971); consilier, director adjunct, director, ministru consilier la Ministerul Afacerilor Externe (1971-2000); asistent, lector, conferentiar, profesor universitar asociat la Universitatea „Politehnica” Bucuresti; profesor titular, sef de catedră, decan, prorector la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.
Roadele studiilor si experientei sale stiintifice si didactice au fost fixate în peste 100 comunicări stiintifice la sesiuni si simpozioane interne si internationale, în peste 30 studii si analize, note de curs pentru pregătirea universitară si post-universitară; peste 30 de volume apărute în edituri românesti de prestigiu, peste 200 articole si reportaje publicate în mass-media, cât si în 6 inventii brevetate de OSIM.
Spatiul nu ne permite să mentionăm aici toate titlurile acestor lucrări, ci doar titlurile cărtilor: Popescu Ion s.a., Educatia adultilor, Editura Politică, Bucuresti, 1968, pag. 386; Popescu Ion s.a., Tânăra generatie a României, Editura Politică, Bucuresti, 1969, pag. 328; Popescu Ion, Dialogul stiintă-productie, Editura IDT, Bucuresti, 1970, pag. 213; Popescu Ion, Tineretul si revolutia stiintifică-tehnică, Editura Politică, Bucuresti, 1971, pag. 218; Popescu Ion, Sistemul stiintă-tehnologie, Academia de Stiinte Social-politice, Bucuresti, 1972, pag. 276; Popescu Ion, Turcu Edmond, Energia, încotro?, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, pag. 312; Popescu Ion s.a., Sisteme informatice pentru conducere, Institutul Politehnic, Bucuresti, 1974, pag. 326; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. I: Evaluarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976, pag. 354; Popescu Ion, Organizarea sistemelor de productie, Institutul Politehnic, Bucuresti, 1976, pag. 421; Popescu Ion s.a., Sisteme informatice si analiza activitătii întreprinderilor, Editura INID, Bucuresti, 1977, pag. 314; Popescu Ion, Motoc Ion, Autobuze cu motoare diesel-orizontale, Editura Tehnică, Bucuresti, 1978, pag. 397; Popescu Ion, Eficienta sistemelor de productie, Editura Tehnică, Bucuresti, 1979, pag. 317; Popescu Ion, Optimizarea sistemelor de conducere, Academia de Stiinte Social-politice, Bucuresti, 1980, pag. 419; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. II: Proiectarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova 1981, pag. 367; Popescu Ion s.a., Tehnologii neconventionale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1982, pag. 336; Popescu Ion s.a., Introducere în fundamentarea deciziei, Editura Stiintifică si Enciclopedică, Bucuresti, 1983, pag. 318; Popescu Ion, Rădulescu Dorin, Modelarea sistemelor de productie, Editura Tehnică, Bucuresti, 1986, pag. 308; Popescu Ion, Teorie si practică în analiza sistemelor de conducere, vol. III: Optimizarea sistemelor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987, pag. 468; Popescu Ion, Hoinar prin Europa – note de călătorie, Editura Topaz, Bucuresti, 1995, pag. 296; Popescu Ion s.a., Optimizarea consumului de combustibil, Editura Tehnică, Bucuresti, 1996; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. I: Cercetări de econometrie, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1998, pag. 315; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. II: Studii despre tendintele globale, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 1999, pag. 298; Popescu Ion, Paradigme ale progresului social-economic, vol. III: Studii despre problemele specifice tineretului, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2000, pag. 342; Popescu Ion, Certitudine si risc în tranzitia economică, Editura Eficient, Bucuresti, 2000, pag298.; Popescu Ion s.a., Noua economie si societatea informatională, Editura Mondo Ec, Craiova, 2001, pag. 325; Popescu Ion s.a., Previziunea – premisa dezvoltării durabile, vol. I: Baze teoretice si metodologice, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2001, pag. 418; Popescu Ion s.a., Previziunea – premisa dezvoltării durabile, vol. II: Aplicatii – studii de caz, exemple numerice, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2002, pag. 307; Popescu Ion s.a., Gândirea prospectivă în Administratia Publică, Editura Eficient, Bucuresti, pag. 347; Popescu Ion, Legendă si adevăr, Editura Roza Vânturilor, Bucuresti, 2002, pag. 234; Popescu Ion, Tendinte si valori în cunoasterea si orientarea viitorului, Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 2002, pag. 186.
Inventiile sale se pot înscrie la loc de cinste în rândul cuceririlor tehnicii moderne: Freză cu vidia încastrată radial, brevet nr.1037 din iulie 1961; Matrită pentru garnituri la pompele de noroi, brevet nr.8043 din iunie 1962; Sondă pentru stabilirea directiei de permeabilitate a lichidelor, brevet nr.9012 din octombrie 1962; Macara radială pentru greutăti mici si mijlocii, certificat nr.9621 din februarie 1963; Dispozitiv pentru extragerea plăcutelor vidia , certificat nr.10012 din mai 1963; Brat telescopic pentru determinarea adâncimilor de forare în rocă dură, certificat nr. 10621 din octombrie 1963.
Era prezent în presa stiintifică, dar si în mass-media si cuvântul său era căutat si ascultat. Muncea mult. Era în stare să stea la masa de lucru de dimineata până seara si de seara până dimineata. Chiar si când venea la tratament, la Băile Herculane, se ,,blinda” cu cărti, cu fise, cu caiete, fiindcă avea mult, foarte mult de făcut. Când avea posibilitatea, venea cu plăcere în satul natal. Era o bucurie să stai de vorbă cu dânsul. Parcă te citea si întelegea ce te interesează si despre aceea vorbea. Era în stare să alcătuiască discursuri de ore întregi în mod spontan, pe baza imensului bagaj de cunostiinte adunate de-a lungul vietii. Te cucerea cu vorba caldă, blândă, cu modestia care-l caracteriza, cu cunostiintele sale vaste. Povestea frumos si avea ce să povestească despre cele petrecute în tară si străinătate. Cunoscuse multă-multă lume. Îsi dorea să scrie într-un viitor oarecare o carte autobiografică, intitulată Print si cersetor sub trei dictaturi. Ar fi fost un adevărat document de epocă! În fiecare an trimitea câte un ajutor pentru biserica satului Malovăt.
Ion Popescu a fost fiul satului Malovăt, care s-a ridicat cel mai sus dintre toti consătenii săi pe scara socială, profesională, politică si intelectuală. Peste tot si-a reprezentat originile cu cinste, demnitate si competentă.
Planuri avea pentru sapte vietii, dar la un moment dat inima n-a mai putut să tină pasul unui asemenea ritm de viată si de muncă. După câteva săptămâni de luptă cu viata, cu moartea, ochii lui Ion Popescu s-au închis pentru totdeauna, cu părerea de rău că mai avea multe de făcut, multe de scris.
A ales încă din timpul vietii un locsor în cimitirul satului natal, alături de părinti, de frati, de rude si a lăsat cu limbă de moarte că atunci, când va fi să fie, să-l aducă în Malovăt si să-l aseze alături de cei pe care i-a iubit, dar nu a avut niciodată timp suficient ca să stea cu ei de vorbă, asa cum ar fi dorit. Nu si-a construit cavou, ci a vrut să fie învelit doar în pământul de acasă. Pe ultimul drum l-au însotit un mare număr de consăteni.
Dumnezeu să te ierte si să te odihnească, vrednic fiu al neamului românesc!
*Pr. Al. Stănciulescu-Bârda    1/24/2015


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian