Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Poemul prieteniei

„... Să vă iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu!
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui să si-l pună pentru prietenii săi.
Voi sunteti prietenii Mei, dacă faceti ceea ce vă
poruncesc: să vă iubiti unul pe altul!”
(Ioan 15, 12-14, 17)

Poemul Prieteniei este un Imn închinat Mirelui dumnezeiesc al Iubirii si al Prieteniei – Iisus Hristos, precum si o Odă dedicată Prietenilor mei adevărati.

Prietenia crestină este Poezia sublimă a Dragostei dumnezeiesti.
Prietenia este Cântarea Neamului nostru dacoromân nemuritor si a Dumnezeirii vesnice.
Prietenia este o stare aleasă a bucuriei, a cunoasterii lăuntrice, a misticii ortodoxe, care ne defineste spiritual în primenirea noastră.
Prietenia este un Psalm filocalic ce decurge din împlinirea unei misiuni dumnezeiesti, ca vocatie a Iubirii.
Prietenia având dimensiune Hristică purcede ca un rod al înfăptuirii sensului existentei noastre crestin-ortodoxe.
Acesta este întelesul ei cel mai profund si mai tainic pe care-l ocupă în rândul frumusetii morale.
Ca urmare a găsirii sensului divin al existentei omului, Prietenia este o stare de împlinire a vietii, după ceea ce sufletul însetează permanent si totodată de înăltare spirituală a creatiei mistice.
Prietenia vine ca un prisos al bucuriei, al vietii morale trăite în care se prefigurează apoi ca un prinos al fericirii.
Prietenia vine ca o plinătate a bucuriei, ce tâsneste ca o flacără binefăcătoare a spiritului, ca un Rug aprins al încântării persoanei în toată splendoarea ei de a se desăvârsi moral.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care trăieste cu adevărat în spiritul Alesilor Săi, ne mărturiseste Prietenia Sa ca pe un Nimb ceresc din care se revarsă continuu harul bucuriei înspre cei dragi.
Ca trăire a plinătătii sale fiintiale, Prietenia este expresia ascensională de mare elevatie a vietii crestine.
Pentru a împlini vocatia Prieteniei trebuie să trăim crestinismul si să-l mărturisim în sensul lui creator, ortodox, ca misiune dumnezeiască.
În undele cele mai curate ale sufletului trebuie să zâmbească neîntinat chipul Prieteniei, care provoacă înnoirea spiritului si o tonifiere a constiintei morale.
Aducând mângâiere si binecuvântare sufletului, Prietenia ca chip al bucuriei, conferă omului puterea Adevărului si un sublim al desfătării.
În armonia sufletească, bucuria se contemplă ca frumusete a Prieteniei.
În Taina ei, Prietenia aduce împlinirea transcendentă a fiintei, ca persoană a comuniunii, ca sens moral exhatologic, ca esentă mistic-ortodoxă a eternitătii.
Prietenia înmiresmează euforia frumusetii cunoasterii în dimensiunea armoniei sale perfecte, euforia luminii Adevărului în circumstanta Logosului Său absolut, euforia spiritului creatiei în plenitudinea sa vocatională, euforia Dragostei în Cerul Trinitătii plenare, care ne transfigurează divin ca ipostaz al vietii, ca lumină si cântec al ei, ca frumusete si încântare a Duhului Sfânt.
Prietenia este Calea cea mai frumoasă pe care mergem neîncetat alături de Dumnezeu, cu bucuria de a fi drept măritor crestin.
Prietenia nu numai că bucură din plin omul crestin-ortodox, dar îl si înnobilează spiritual în aspiratia lui mântuitoare, îl depăseste pe sine, îl amplifică, îl înmulteste stării de comuniune, îl înaltă spre cerul menirii sale.
În ipostasa creatiei ortodoxe, Prietenia conferă Istoriei prototipul existentei nationalist-universale, care se amplifică continuu într-o permanentă nastere a spiritului crestin.
În sânul Prieteniei sufletul este un izvor de apă vie, în care Cerul năzuieste spre împlinire, se oglindeste, îsi ia viată si frumusete.
Prietenia, ca stare a creatiei crestine este o bunăstare proprie destinului ortodox, în care se trasează forma si sensul existential cel mai înalt.
Prietenia crestinului se manifestă plural si esential în viata trăirii ortodoxe pe a cărei temelie se zideste bucuria si statornicia frumusetii.
În spiritul Suferintei, numai Prietenia în vesmântul dreptei credinte înfrumusetează divin Cerul Iubirii.
În actul Prieteniei întreaga lume renaste prin Prieteni, vie în Adevăr, strălucitoare în Libertate, statornică în Dreptate, împodobită cu Zorile Frumusetii Crestine.
În sânul Prieteniei înfloreste întreaga Creatie sfântă ca o chemare a Bucuriei dumnezeiesti.
Numai Prietenia trăieste permanent si majestuos în Iubire, aspirând frumusetea harică de pretutindeni.
Prin Prietenie cunoastem Adevărul, aflându-ne rostul nostru crestin în lumea ortodoxă, prin care aderăm total la Frumusetea lui Dumnezeu.
Prin Prietenia crestină omul află că viata religioasă este vie, bine definită ca demnitate a trăirii, profund spiritual, plină de semnificatie liturgic-ortodoxă.
Toti Prietenii adevărati, toti Prietenii lui Hristos, care au strălucit si strălucesc în omenire au purtat în ei mireasma Cuvântului - Slava spiritului creator si Lumina unei ratiuni supreme în drumul ei transcedent de la si spre Dumnezeu, de la credintă spre Tărâmul de Har al eternitătii Duhului Sfânt.
În lumea Prieteniei, Omul si întreaga omenire ortodoxă vor căpăta frumusetea Chipului dumnezeiesc; toate făpturile Creatiei îsi recapătă dreptul la viată în functie de porunca divină ca sens al împlinirii lor.
Din cele mai adânci fibre ale inimii răsare Floarea albă a Prieteniei.
Prietenia este cel mai mare Dar al lui Dumnezeu, oferit Alesilor Săi pentru a ne purifica sufletele si a le pregăti să înflorească si să rodească în Hristos.
Prin Prietenia întru Hristos capeti nasterea divină de a iubi oamenii, dar nu pe toti la fel...
Toate lucrurile si toate stările sublime nu există decât în Iisus Hristos si-n cei ce-I poartă Prietenia.
Existenta omului în lume este o expresie a vointei lui Dumnezeu de a se împlini sub corola Prieteniei, ca Chip al Său si ca Asemănare.
Prietenia este cea care dă măsura Iubirii crestine a omului si în functie de aceasta omul îsi măreste lumea ortodoxă a iubirii sale.
Dimensiunea ortodoxă a crestinului în cosmosul rezervat lui de către Atotcreatorul îl asează si îl integrează profund numai în consens cu participarea sa la definirea Prieteniei întru Dumnezeu si semenii Alesi, care trebuie exprimată în toată plenitudinea ei divină, asumându-se astfel sub toate formele si treptele religios existentiale.
În starea sa existentială, omul, gratie si gratitudine Prieteniei urcă în sfera grandoarei ca ceva definit, ca o luptă, ca o cucerire si o biruintă continuă, alegându-si soarta si hotărându-si destinul.
Prietenia experimentează starea lăuntrică a omului în toate exprimările sale: de cuget, de căutare, de întelegere, de dor, de neliniste, de suferintă, de credintă, de dăruire, de nădejde, de echilibru, de responsabilitate, de recunostintă, de bunătate, de dreptate, de fidelitate, de creatie, de multumire, de slujire, de bucurie, de jertfă.
Prietenia asează omul în conditia sa firească si supremă ca fiintă si persoană spirituală, imanent si transcendent lucrurilor, naturii, cosmosului, traversând universul armonios în care pulsează dumnezeiasca frumusete sublimă.
Prietenia transpune omul crestin din natura sa creată în supranatura spiritului, consfiintindu-l ca Prieten al lui Hristos.
Prietenia crestin-ortodoxă, Prietenia hristică revelează ierarhia cerului, ierarhia oamenilor, ierarhia naturii, ierarhia lucrurilor, esenta si sensul lor valoric, care însetează omul de absolut.
Toate nuantele si formele lumii create, în care pulsează germenii zămislirii si principiile guvernării, toate făpturile de la frunză, copac, iarbă, piatră, floare, apă, aer, lumină, cântec, vietuitoare, fenomene, îngeri si om, toate sunt asumate în Dragostea lui Dumnezeu fată de Creatie, exprimată atât de frumos prin splendoarea Prieteniei Sale celeste.
Existenta si desfătarea omului în lume, cel care urcă în această treaptă sublimă, pe acest Olimp al harului sfânt este gratie numai Darului lui Dumnezeu, care ne oferă binecuvântarea Prieteniei Sale Sfântă si Lumina Cuvântului tămăduitor.
Prietenia hristică este chemarea divină, este alegerea dumnezeiască, este zborul serafic, este ardoare heruvimică, care străbate omul crestin din temelie, si-l preface din adâncurile sale fiintiale, sensibilizându-i profund viata astrală.
Prietenia divină sălăsluieste în permanentele Sale sacre: în enunturile inteligentei si ale spiritului, în toate aspiratiile sublime, în toate chipurile si sensurile Frumosului, în întreaga lumină a Harului, în toate existentele care înmuguresc, înfloresc si rodesc diafan.
Omul înfrumusetat cu aura Prieteniei dumnezeiesti se asează în rostul lui firesc, se situează în Adevărul adevărat, se asterne în bucuria credintei, se contemplă în faldurile Logosului, cumpănit în: a fi si întrupându-se Iubirii nemuritoare.
Prietenia crestină înaltă omul de la conditia sa de afirmare lumească la cea de confirmare cosmică.
Starea aceasta de afirmare si confirmare, conferă omului o permanentă prezentă creatoare, participatoare la armonia cosmică.
Fiintând omenirii prin Cerul Prieteniei lui Hristos, omul se poate cunoaste pe sine si pe întreaga lume din jurul său, comunicând si cuminecându-se semenilor săi, afirmând lumea si lumea confirmându-l, astfel: Lumea Lui Hristos devine lumea sa crestină si totodată lumea noastră ortodoxă.
Numai în Prietenie rămâne pururea mireasma Iubirii sfinte.
Prietenia crestină alege formele, miscarea, nuantele, timpul, culorile, spiritul, harul, dând o nouă dimensiune Creatiei, pe care o regizează ca pe un grandios spectacol, tainic si surprinzător, divin si admirabil, impresionând prin splendoarea si sublimul originalitătii, reproducând o continuă mirare a aparentelor care devin permanente.
Numai în sufletul Dacoromânului frumos trăieste lumea ideală a Prieteniei.
Prietenia este Astrul Adevărului revelat care-ti poartă sufletul crestin spre tărâmul vesniciei.
Prietenia este marea poartă spirituală deschisă permanent procesului de cunoastere, care impresionează si ne miră în toată fiinta noastră, provocând intuitia, ce ne pune în legătură cu lucrurile, cu baza lor concretă, cu viziunea totală a observatiei, cu starea de senzatie si actul complex al spiritului, cu raporturile ce se stabilesc în diferitele forme si dimensiuni, dând spontaneitate si integralitate în cadrul unitătii si unicitătii lucrurilor respective.
Intuitia devine astfel, o Scară a harului care urcă cunoasterea spre realitătile depline si armonioase ale Prieteniei sacre, unde realul si inteligibilul nu se contrazic, ci se comunică, descoperind legile divine care stau la baza tuturor lucrurilor, stabilind totodată între subiect si obiect natura ordonării si coordonării lor.
Astfel, Taina Prieteniei sub azurul ei cosmic devine pururea har si cuminecare.
Prietenia hristică este cea mai sublimă binecuvântare pe care ne-o oferă Maica lui Dumnezeu.
În Prietenie se contopesc toată puritatea copilului cu bolta tăriei maturitătii, toată simplitatea Îngerilor cu Cerul desăvârsit al Trinitătii.
Numai prin puritatea Prieteniei găsim revărsată în inimile noastre, Iubirea dumnezeiescului Hristos.
În unicitatea concretă a Prieteniei hristice, existenta sa specifică trece de la singularitate la pluralitate: Omul devine cosmos al iubirii, iar Iubirea cosmos al Prieteniei.
Căutati Iubirea în sufletele voastre si veti găsi inimile tuturor Prietenilor dragi.
Prietenia este harul cel mai de pret cu care ne pecetluieste miraculos Sfântul Duh.
Prietenia este o stare de intensă trăire crestină si o bunăstare a spiritualitătii ortodoxe în care pulsează întreg si vesnic Hristos.
Prin natura sacră a Prieteniei omul crestin devine o persoană creatoare de spirit, geniul de Cultură a Duhului, asumându-si libertatea ca pe o fiintă a iubirii. Asadar, Prietenia este un act sublim al creatiei, ce naste un sens permanent nou în care fiintează sub cupola Adevărului: Libertatea si Iubirea.
Prietenia din Adevărul sfânt te face, asadar, părtas al unei frumuseti aproape nedefinite, dar arhibinecuvântate.
Prietenia este sceptrul Adevărului, care discerne cele două lumi ale existentei: cea a luminii si cea a întunericului.
Sub cupola Prieteniei sufletul vibrează de sfânta armonie cosmică.
Cu porfira Prieteniei sufletul se îmbracă în har, iar trupul se înmiresmează permanent.
În inima Prieteniei sufletul se îmbracă cu Lumina dumnezeirii.
Credinta în Prietenia sfântă te apropie tot mai mult si mai repede de Dumnezeu, înfiindu-te.
Nădejdea este bucuria cea mare a Prieteniei.
Prin urmare: Credinta, Nădejdea si Iubirea sunt chemările Prieteniei mântuitoare ale crestinului ortodox.
Prietenia este starea de foc a rugăciunii, a meditatiei, a iubirii, a mărturisirii.
Prietenia este Sacerdotul credintei care oficiază Iubirea în altarul Adevărului dumnezeiesc.
Numai Prietenia adevărată trăieste comuniunea si mărturisirea dreptei credinte.
Prietenul care trăieste în tine Îl arată tuturor pe cel mai Mare Prieten al lumii – Iisus Hristos.
Inima curată deschide poarta sufletului spre a primi frumusetea prieteniei Îngerilor.
Prietenia este Suma virtutiilor crestine care purced din mistica dumnezeiască spre jertfa supremă a Omului.
Crucea Suferintei si a Iubirii este Sânul mesianic al mântuirii care te îmbrătisează cu bratele hristice ale Prieteniei.
Prietenia adevărată netejeste Calea Domnului spre Raiul sfânt al vietii tale vesnice.
Prietenia crestin-ortodoxă zideste Catedrala Iubirii cosmice pe temelia Adevărului hristic.
Prietenia crestină este un elogiu divin adus frumusetii spirituale ortodoxe.
Prietenia este logodna eternă cu spiritul învesmântat în har.
Prietenia este Pomul Vietii înflorit în sufletele celor alesi.
Actul Creatiei este Bucuria lui Dumnezeu de a-i conferi Omului sfânta Sa Prietenie.
Prietenia dacă nu e absolută, nu e divină si deci nu este adevărată.
Absenta Prieteniei din lume conduce omenirea sub imperiul erorilor.
În trăirea crestin-ortodoxă dacoromână Prietenia creste ca Zorile unei Dimineti frumoase de Primăvară, în care se oglindesc cerurile Moldovei, Bucovinei, Basarabiei, Ardealului, Banatului, Olteniei, Munteniei si Dobrogei, cu toate Sfintele lor ctitorii, cu toti minunatii săi Eroi, Sfinti, Martiri, Voievozi, Vlădici, Cărturari, Cuviosi si Mărturisitori.
Prietenia noastră hristică creste ca Mireasma divină a Zorilor Sfintei Învieri, ca o poezie a Duhului, pură, frumoasă si dumnezeiască.
Numai Prietenia sfântă zămisleste în sufletele pline de lumină, cântarea sacră a Adevărului unde creste liber si puternic înalta constiintă moral-ortodoxă, ca o flacără verde, celestă, cuceritoare: Omul, apartinându-si astfel si definindu-se ca libertate si responsabilitate, ca ratiune si spirit, ca chemare si alegere, întelegând frumusetea Întrupării si Taina supremă a Învierii, pregătindu-si viata sa plină de creatie si de bucurie harică pe Calea mântuirii.

Prietenia este Coloana infinitului sufletesc a constiintei crestine.
În bratele Prieteniei, ne regăsim pe noi însine înbrătisându-ne cu cei dragi, ne bucurăm pe noi însine, bucurându-i pe cei aflati în inimile noastre, ne umplem de lumină din frumusetea cugetării lor, ne trăim pe noi însine în viata celor ce ne-o dăruiesc, ne iubim pe noi însine în dragostea celor ce sălăsluiesc în sufletele noastre.

Să nu-ti doresti decât Prietenia întru Hristos este o libertate supremă a alegerii celorlalti Prieteni.
Asadar, toti Prietenii Adevărului – Hristos sunt si Prietenii mei.
În sufletul meu plin de ortodoxie răsună toată splendoarea Prieteniei,
prietenilor dragi din toate locurile pe care le-ati înmiresmat cu frumusetea sublimului românesc.
În aura Prieteniei odrăsleste nepretuitul mărgăritar sfânt al Iubirii.
Trăiti Iubirea înfrumusetată de Prietenie!

Vă multumesc cu bucurie si cu dragoste tuturor!


Gheorghe Constantin Nistoroiu    6/1/2014


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian