Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


“Misiunea culturală făgărăsană” în Canada

“Misiunea culturală făgărăsană” în Canada organizată de Fundatia Culturală „Negru Vodă” din Făgăras, cu sprijinul Comisiei Culturale a Consiliului Judetean Brasov

Misiunea noastră, în „stropul curat” de Românie din Canada, a fost dorită de multă vreme de către membrii cei mai activi ai Fundatiei Culturale „Negru Vodă” din Făgăras si ai filialei din Sud-Estul Transilvaniei a Comitetului de Istorie si Filozofia Stiintei si Tehnicii al Academiei Române / C.R.I.F.S.T./1; organizatorii ei au fost de la început constienti de complexitatea acestei animate actiuni culturale.
Componentele principale ale organigramei acestei activităti sociale sunt:
a) Stiintifică: documentare în cîteva tematici & problematici – emigratie, ecologie (naturală, socială), ergonomie, tehnici – tehnologii avansate et al.
b) Relatională: animarea unor legături complexe (poliaxiologice), durabile dintre PATRIE – ROMANIA si comunitătile din activa diasporă româno-canadiană;
c) Didactică: dorim să cunoastem (interactiv, in situ) această „altă” ROMANIE situată la multe mii de kilometrii distantă de spatiul Carpato-Ponto-Danubian
/”spatiul românesc”/ si atît de aproape în „cuget, gîndire si simtire”; dorim să împărtăsim si altora „de acasă” cît mai multe din a noastră mult promitătoare, spiritual opulentă „experientă canadiană”; dorim să învătăm din experienta „diasporenilor canadieni”;
d) Economică: dorim să împărtăsim constiintelor receptive din „păsurile” noastre
(aspiratii, proiecte, strîmtorări, ezitări... si alte „nevoi”), să obtinem întelegere si sprijin spiritual & material pentru proiectele noastre si, mai vîrtos, pentru punerea lor în operă finalizată prin realizări efective, durabile;
e) Sufletească: dorim ca această călătorie să nu fie doar o îmbucurare efemeră, găzduită „neînserat” numai în memoriile noastre, ci să beneficieze cît mai viguros cu putintă de acele energii care activează (catalizează, impulsionează, întretin...) colaborările vrednice, dăinuitoare – unele dintre ele împuternicite de menirea aristocatică a ctitoririlor / a asocierilor la ctitoriri deja întemeiate si slăvite.
Reperul principal al „Misiunii noastre” este vizita complexă – documentară, inspirativă, tehno-receptivă-sineqva non, necesară muzeizării efective a preconizatului „Muzeu al Rezistentei Anticomuniste Făgărăsene/ M.R.A.C.F./ actiune socială complexă (poliaxiologică, economică, financiară, etc.) care a depăsit de mult stadiul de proiect ideatic / Cogitatum/2 , care are la bază un proiect tehnic consistent; înfiintarea acestui complex, original, implicativ (national, international) muzeu este deja aprobată de către Ministerul Culturii si Cultelor si autoritătile locale (Primăria si Consiliul Judetean Brasov), Comisia de Cultură.
Locatia muzeului: Istorica Cetate a Făgărasului (Turnul Temnită; s.a.) – în perioada 1950 – 1960 reală Cetate a Mortii.
Scopul muzeizării este complex.
Muzeul îsi propune restituirea „memoriei colective” a importantei etape istorice reprezentate de multi-decenialul proces istoric „comunizarea României” la nivelul orasului si al Tării Făgărasului3 prin prezentarea muzeistică – responsabilă, obiectivă, interactivă, performantă4, a rezistentei anti-comuniste din zonă si a închisorii politice – „punct fierbinte” în gulagul românesc”.


Prezentarea publicului larg a:
a) impactului instalării regimului comunist asupra structurilor traditionale ale societătii făgărăsene;
b) formelor de rezistentă anti-comunistă: rezistenta la cooperatizarea agriculturii, rezistenta armată din munti (cea mai dîrză din întreg blocul tărilor „satelite / captive” al ex-imperiului URSS, rezistentă la invazia culturală – ateizare fortată, proletcultism, pervertiri axiologice (distrugeri ale datinilor, norme de comportare)
c) caracterul special al penitenciarului instalat în Cetatea Făgărasului – închisoare a cadrelor fostei Politii si Jandarmerii si a Serviciilor Secrete ale României interbelice.
In structura viitorului muzeu este prevăzută si sala dedicată complexei tematici „Rezistenti pe căile exilului”.
Iată de ce ne aflăm aici: pentru documentare – asteptăm de la Dumneavoastră ajutor în realizarea acestei tematici (fisier documentar al rezistentilor, urmasi si rude care pot oferi interviuri, mărturii, fotografii si obiecte relevante, ..) Dorim ca Dumneavoastră să ne fiti parteneri în realizarea acestui obiectiv! Muzeul în curs de îndeplinire este statutar, Muzeum vivum – deschis spre înnoiri succesive, va avea un substantial Documentarium (bibliotecă, arhivă, s.a.), Memorandum, Virtualium, va fi si un Forum pentru dezbateri5 responsabile pe teme actuale, multe din ele fierbinti, va fi un institut de cercetare. Multumim pentru primirea generoasă, inimoasă, întelegătoare, antrenantă, inspiratoare. Sîntem onorati de întelegerea si spijinul material & moral al co-militonilor întru umanism. Toate persoanele care vor sprijini această misiune punînd o „cărămidă” la sanctuarul Muzeul Rezistentei Anticomuniste Făgărăsene – un muzeum, o agora, o agapae, o schola, o akademia, un forum – vor primi din partea noastră propunerea de a deveni Cavaleri ai Ordinului Spiritual „Negru Vodă de Făgăras”; numele lor va fi înscris pe trainica lespede de piatră memorială din incintă si va rămîne acolo „cît va tine acea stană” iar în multe constiinte sensibile, cît timp va pîlpîi în ele flamura memoriei. Dorim să întregim după modestele noastre puteri prin muzeul proiectat dimensiunea europeană a Cetătii Făgărasului; ne străduim să realizăm un chronicum pictum care nădăjduim că vă va plăcea; si pentru realizarea acestei cronici apelăm la sprijinul Dumneavoastră.

Mărturisim cu emotie că sîntem onorati de privilegiul pe care ni l-ati acordat primindu-ne membrii ai Cenaclului Observatorul, condus de energicul, dotatul si subtilul Puiu Popescu.
Vrem să onorăm, după puterile noastre, această „răzăsie spirituală”: vom trimite gînduri ale noastre, stiri, vestiri către altii, informări despre constructorii răsăriteni ai Catedralei Axiologice / Unio Europa/6 .
Primirea noastră la Cîmpul Românesc ne-a tulburat si ne oblică; ne vom strădui să răspundem prin „rosturi si rostiri de ale noastre”. Dîrzul si greu încercatul G. Bălasu, ctitorul institutiei complexe Cîmpul Românesc, alături de familia Dobrea, au încurajat, arătînd disponibilitatea parteneriatului în realizarea proiectului. Contactele strînse, dăinuitoare între comunităti de oameni se nasc, trăiesc, se înaltă prin întîlnirea unor persoane generoase concrete.
Multumim gazdelor noastre de la Montreal: Samoilă Pirău, Rodica si George Leancu, familia Rosca, Cornel Strîmbu si de la Toronto: Luminita si Remus Leichintan, Eva si Maria Strîmbu, Viorel si Valeria Neacsu, Florin Zamfirescu si persoanelor eminente care ne-au onorat cu prezenta, ne-au încurajat si inspirat.
Dorim să avem cît mai multe si spornice vizite din comunitatea / confreria româno-canadiană si noi ne vom strădui să-i primim cu traditionala omenie românească: în „bătături”, la „hramuri”, la „nedei”, festivaluri, consfătuiri, horiri, spovediri, „liturghii culturale”, învestiri de cavaleri si „cum se va mai face de va fi”, alte înfrătitoare si prielnice întîlniri.
Să ne ajute DumnezeuProf. Olteanu Florentin Prof. Univ. Dr. C.H. Liviu Alexandru Sofonea
Presedinte Executiv – Fundatia Culturală Presedinte- Filiala Sud-Estul Transilvaniei al
„Negru Vodă” Făgăras C.R.I.F.S.T. al Academiei Române

Mare Cancelar al Ordinului Spiritual Mare Maestru al Ordinului Spiritual
„Negru Vodă de Făgăras” „Negru Vodă de Făgăras”


Note aditionale

1 . Organism afiliat la UNESCO
2 In acest stadiu este cogitatum-ul pentru Muzeul Emigraţiei (din arealele geografice & culturale Tara Făgăraslui, Tara Bîrsei, Mărginimile Sibiului et al.iter)
3 In conexiune cu „viata socială” din România, Europa, Terra
4 Prin documente autentice: obiecte corporale (aparate de radio, busolă sa.), fotografii, mărturii orale înregistrate, documente arhivate (sentinţe, mesaje, hărţi, cărţi, scrisori, ş.a.) tehnică virtuală (figuri de ceară, evocări ale unor secvenţe din acest Theatrum Mundi: anchete, exilări, condamnări, interogatorii, diversiuni, mistificări, justiţieri, vendete, delaţiuni, capcane, „complicităţi”; diferiţi participanţi: protagonişti, „figuranţi”, s.a., ascunderi, consecinţe, etc, etc.)
5 Libere, responsabile, unele din ele cu aspecte „neconvenţionale”, stînjenitoare (pentru unii „confraţi”, cetăţeni ai Terrei); adiacente / compatibile cu „rosturile şi rostirile” muzeului
6 . Muzeul Rezistenţei Anti-Comuniste Făgărăsene, Muzeul Emigratiei, Ordinul Spiritual „Negru Vodă de Făgăras”, sînt lucrări din această grandioasă, trainică, ostenitoare si fericitoare zidire.


Prof Olteanu Florin , Prof Dr Liviu Sofonea    5/22/2004


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian