Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Întelegerea în domeniul securitătii sociale între Guvernul României si Guvernul Quebecului

La 19 noiembrie 2013, ambasadorul României în Canada, Maria Ligor si ministrul relatiilor internationale, francofoniei si comertului exterior, Jean-François Lisée, au semnat, în cadrul unei ceremonii desfăsurate la sediul Adunării Nationale din Quebec, Întelegerea în materie de securitate socială între guvernele României si Quebecului. Cu aceeasi ocazie au fost semnate Aranjamentul administrativ pentru aplicarea întelegerii si Protocolul la acest Aranjament.

Cu ocazia vizitei din 19 noiembrie a.c. în orașul Quebec, al cărei moment principal a fost semnarea Întelegerii în materie de securitate socială între Guvernul României si cel al Quebecului, ambasadorul României în Canada, Maria Ligor, a avut o serie de întâlniri cu oficialităti ale provinciei canadiene, inclusiv presedintele Adunării Nationale si ministrul relatiilor internationale.

În cadrul discutiilor cu ministrul relatiilor internationale, francofoniei si comertului international, Jean-François Lisée, s-au evidentiat ca elemente de evaluare comune aprecierea pentru nivelul de profesionalism si contributia persoanelor originare din România la economia Quebecului, precum si faptul că Întelegerea în materie de securitate socială va contribui la o mai mare apropiere între România si Quebec, fiind create conditii favorabile pentru investitii, schimburi comerciale si mobilitatea persoanelor, din perspectiva Acordului global de comert si cooperare economică dintre Uniunea europeană si Canada.

De asemenea, ambasadorul român si ministrul relatiilor internaționale și-au exprimat disponibilitatea de a continua buna cooperare din cadrul Francofoniei, tinând cont de pozițiile comune pe care le împărtăsesc România si Quebecul, inclusiv în ceea ce priveste dezvoltarea dimensiunii economice a acesteia.

La sediul Adunării Nationale, Maria Ligor a semnat cartea de onoare a legislativului provinciei Quebec, a fost prezentată plenului de către presedintele Jaques Chagnon si a avut o întâlnire separată cu acesta. Subiectele principale discutate au fost dezvoltarea relatiilor la nivel parlamentar, al mediului de afaceri si societătii civile, precum si aspecte de actualitate din politica internă din Quebec.Fisă de prezentare a Întelegerii în domeniul securitătii sociale
între Guvernul României si Guvernul Quebecului

Context
La data de 19 noiembrie 2009, a fost semnat, la Ottawa, Acordul între România si Canada în domeniul securitătii sociale, ulterior fiind ratificat prin Legea nr. 183/2010. Acordul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2011.
Tinând cont de faptul că provincia Quebec are competente proprii în ceea ce privește sistemul de pensii (rente) si a celui privind accidentele de muncă si boli profesionale, precum si al celui de sănătate, s-a convenit între autoritătile române si cele din Quebec încheierea unei Întelegeri care să reglementeze acordarea pensiilor, a prestatiilor de sănătate si a prestatiilor privind accidentele de muncă si bolile profesionale între Guvernul României si Guvernul Quebecului.
Continut
Întelegerea între Guvernul României si Guvernul Québecului în domeniul securitătii sociale se aplică:
• legislatiei din România privind prestatiile de boală si de maternitate, pensiile de bătrânete (pentru limită de vârstă, anticipată si anticipată partială), de invaliditate, de urmas, ajutorul de deces si prestatiile acordate în caz de accidente de muncă si boli profesionale,
• legislatiei din Quebec privind asigurarea de boală, asigurarea de spitalizare si alte servicii de sănătate, Regimul pensiilor din Quebec si celei privind leziunile profesionale;

Întelegerea se aplică persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia dintre Părti (respectiv România sau Quebec) sau care au dobândit drepturi în virtutea acelei legislatii.
Este prevăzută în Întelegere egalitatea de tratament, astfel încât în aplicarea legislatiei uneia dintre Părti, persoanele mentionate mai sus se bucură de acelasi tratament ca si cetătenii acelei Părti. Există de asemenea posibilitatea exportului prestatiilor de securitate socială, cu exceptia prestatiilor speciale în bani cu caracter necontributiv acordate în baza legislatiei române.
Din punct de vedere al legislatiei aplicabile, Întelegerea stabileste drept principiu general că persoana care lucrează pe teritoriul unei Părti este supusă, în ceea ce priveste respectiva activitate, legislatiei acestei Părti. Pentru lucrătorii detasati, persoanele care lucrează pe cont propriu pe teritoriul ambelor Părti, personalul navigant angajat de un transportator international, functionarii publici sau lucrătorii guvernamentali se aplică dispozitii specifice.
În cazul în care o persoană nu îndeplineste conditiile pentru deschiderea dreptului la pensie doar în baza perioadelor de asigurare realizate în baza legislatiei uneia dintre Părti, încheierea Întelegerii permite totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei ambelor Părti cu conditia ca acestea să nu se suprapună, precum si a perioadelor de asigurare realizate într-un stat tert cu care ambele Părti au încheiat un instrument juridic de securitate socială care prevedere totalizarea perioadelor de asigurare. Prestatia se acordă de fiecare Parte proportional cu perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplică.
Întelegerea nu deschide nici un drept la plata unei prestatii pentru o perioadă anterioară datei intrării sale în vigoare, dar o perioadă de asigurare realizată înainte de intrarea în vigoare a Întelegerii este luată în considerare pentru determinarea dreptului la o prestatie în baza Întelegerii. O pensie acordată înainte de intrarea în vigoare a Întelegerii este revizuită, la cererea persoanei interesate. Aceasta poate fi, de asemenea, revizuită din oficiu. În cazul în care revizuirea duce la o prestatie mai mică decât cea plătită înainte de intrarea în vigoare a Întelegerii, prestatia este mentinută la nivelul său anterior.
Întelegerea este încheiată pe o durată nedeterminată. Dacă Întelegerea îsi încetează valabilitatea, orice drept dobândit de o persoană în baza dispozitiilor Întelegerii este mentinut.
Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Întelegerii stabileste modalitatea de aplicare a Întelegerii, modul de colaborare între autoritătile si institutiile nationale responsabile cu acordarea prestatiilor, precum si modalitătile de efectuare a plătilor aferente. Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate organismele de legătură si institutiile competente.
De asemenea, cele două Părti, dorind să asigure conditiile favorabile punerii în aplicare a Întelegerii în domeniul securitătii sociale si a Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Întelegerii, au convenit un Protocol la Aranjamentul Administrativ referitor la rambursarea prestatiilor în natură în caz de boală.

( text elaborat de MMFPSPV)


Cora Minodora Stavarescu    11/21/2013


Contact: 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian