Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Din presa de altădată - Serbarea Zilei de 10 Mai

din “STRAJA” Craiova, anul IV, nr. 184, 26 Mai 1923

Anul acesta, ziua de 10 Mai s-a sărbătorit cu o insufletire putin obisnuită.
Orasul, impodobit cu ghirlande, placarde si iluminat, imbrăcase in adevăr haina de sărbătoare pe care, de altminteri, o purta intreg orasul ce năvălea spre parcul Bibescu, in preajma căruia a avut loc defilarea.

TE-DEUMURI s-au săvârsit la catedrală si la bisericile confesionale, la care au asistat reprezentanti ai tuturor autoritătilor.
După terminarea serviciului religios, d-l general Demetrescu, loctiitor de comandant de Corp, a trecut in revist trupele insirate de-a lungul bulevardului Conventiunei. Aproape de ora 12, incepe DEFILAREA. Intâi scoalele secundare si cea de meserii. Se remarcăLiceul Carol care a defilat ireprosabil.

UN MOMENT EMOTIONANT.
La un moment dat, publicul izbucneste in aplauze ; trecea in defilare Liceul Militar, având in frunte pe micul Amilcar Săndulescu, cel ce a ales eroul necunoscut.
E impodobit cu o mare cocardă tricoloră. Din public, cineva ii oferă un buchet. Păseste mândru in fruntea liceului, a cărui defilare a fost emotionant de frumoasă. Ochii tuturora sunt umezi de lacrimi, iar ovatiile nu mai contenesc.

RESTUL DEFILARII.
După defilarea societătilor de veterani, incepe armata. Intâi ofiterii fără trupă, apoi regimentele de infanterie, regimentul de jandarmi, regimentele de artilerie si cavalerie.
Se remarcă regimentul 41 infanterie, in fruntea căruia e d-l colonel Gerotă. Pe un cal frumos – cel mai frumos din toti – trece, in fruntea regimentului său de cavaleristi, d-l lt.colonel Emil Anastasescu. E iarăsi o clipă frumoasă. Remarcăm, de asemeni, tinuta mândră a d-lor maiori Chiliman si Petrescu Teodor, căpitani Lotrossan, Anastasiade si Scondăcescu – pe calul său alb rolat.

RECEP|IA OFICIALA.
După defilare, autoritătile civile si militare se indreaptă spre prefectură unde are loc receptia oficială. Cel dintâi vorbeste d-l general Demetrescu al cărui gând se indreaptă, plin de credincioasă rugăciune, pentru Dinastie.

D-l primar C.N.Popp, in cuvinte pline de entuziasm, legate intr-o frază plină de poezie, arată vitejia soldatului român si tot ceea ce Dinastia noastră a infăptuit pentru tară.
Urarea sa, in numele orasului, se indreaptă tot pentru Dinastie, pentru Rege. D-l consilier Strelicescu de la Curtea de Apel a adus omagii Tronului – in numele magistraturei. In numele corpului didactic, a vorbit d-l Posulescu.
Părintele protoiereu Pârscoveanu, arătând legătura strânsă intre Biserica ortodoxă natională si neam, făgăduieste că Biserica va fi stâlp statornic totdeauna Patriei si Tronului.
Delegat din partea Sindicatului presei din Oltenia si Banat, vorbeste colegul nostru Atanasiu care, arătând bucuria ceasurilor acestea de sărbătoare, indreaptă urările sale pentru printul Carol, cel care, la Cluj, a sunat mobilizarea a doua a ostenilor culturii, făcând din profesorii universitari generali, din profesorii secundari comandanti de regimente, din invătătorii de tară comandanti de plutoane.
D-l procuror general Cezar Căzănescu, in cuvinte frumoase, inaltă urări pentru Majestatea Sa Regina, iar d-l Rauin Thenen, din partea populatiei izraelite, pentru Dinastie.
Tuturor le răspunde d-l prefect Popovici, in cuvinte de o inaltă frumusete oratorică, sintetizând, in linii generale, legătura strânsă intre popor si Rege. După terminarea cuvântărilor, toti s-au fotografiat in grup.

SEARA – retragere cu torte ; muzica militară a cântat in fata prefecturei până la o oră târzie din noapte.
Rep.

S-a citit poezia
1 0 M A I

de Vasile Alecsandri

A venit din munti un vultur
Si ne-a zis : “Români eroi,
Stiu un print viteaz si tânăr
Ce-ar veni cu drag la voi.
Dacă vreti, vi-l dau ca vodă”.
Noi cu totii : “Să ni-l dai !”
Si ne-a dat pe vodă Carol
Intr-o zi de 10 Mai.

Si-a venit vulturul iară
Si ne-a zis : “Popor român,
Esti viteaz, de ce mai suferi
Jugul unui neam păgân ?
Fă-te liber, dezrobeste-ti
Mândra tară ce o ai !”
Si noi liberi ne făcurăm
Intr-o zi de 10 Mai.

Vulturul venit-a iarăsi
Si ne-a zis : “Popor român,
Ati luptat cumplit la Plevna,
Dusi in foc de-al vostru domn.
Vrednic e să-l faceti rege
Intr-o tară ca un rai”
Si noi rege il făcurăm
Tot in zi de 10 Mai.

10 Mai ne-o fi de-a pururi
Sfântă zi, căci ea ne-a dat
Domn puternic tării noastre,
Libertate si regat.
Ridicati cu totii glasul
De prin sesuri, de prin plai,
Să trăiască România !
Ura ! Pentru 10 Mai !

Petru Lacustean     5/10/2013


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian