Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Poeme - Poems


CREZ ROMANESC

Ciudate chemări din gâturi uscate
Ridică drapel de flori peste sate,
Aripi de aer, columne de vis,
Fac satul o scenă de doruri cuprins.
Frunti inocente, chipuri de foc,
Lumina o tin pe munti la un loc
Si-n cuget robust, arc de fiinte,
Dau vesniciei hotar de dorinte.
Neguri de frunze, din vieti legendare,
Stau ca să cadă din nalt de altare,
Pastele vine cu vulturi de-aproape,
Lumina încheagă vointe sub pleoape.
Lumea ce creste, descreste prin moarte,
Graiul de pâine mijeste în carte,
Dar ruga de bine, de bine în tară,
Rămâne în suflet îndemn si povară.
De Paste chemări din gâturi uscate,
Drapel e de aripi si flori peste sate,
În suflet biserici rotunde de lemn
Credinta aduc în Domnul ca semn.
Seninul se-nchide în noi si-n iubire,
Păstrat e-n piatră si-n naltă simtire,
O, tară, o, Doamne, stejarii ce cresc
Aduc omenirii un crez românesc!

ROMANIAN CREED
Translated by Violeta Popa

Strange summons from dry necks
The flag of flowers rises over villages,
Air wings, pillars of dream,
A scene of longings – the village.

Innocent foreheads, faces of fire,
I keep all the light, in one place, up the mountains
In robust contemplation, an arch of beings,
I give eternity a boundary of desires.

Shadows of leaves, from legendary lives,
Are about to fall from the height of altars,
Easter comes with eagles up close,
Light coagulate wills under the eyelids.

The world that increases, decreases after that in death,
The language of bread flickers in the book,
But the good pray, brings goodness in the country,
Only the burden and warning remain in the soul.

Easter summons from dry necks,
The flag of flowers and wings over villages,
Round wooden churches in the soul /
Faith in our Lord we bring as a sign.

The clearness closes inside ourselves and inside love,
It’s kept in stone and true feeling,
O homeland, O Lord, growing oaks
Bring to mankind a Romanian creed!

NINGE AIUREA ÎN MARTE
Lumina îsi scutură fulgii,
Ninge aiurea în marte –
Umbre de aripi se-aud fâlfâind
În geana pădurii, departe.
Arbori bătrâni, inele străbat,
Mai sprinteni ca linistea mortii,
În scorbura lor zborurile cad
Săgeată înfiptă în inima sortii.
Ochii din cer privesc prăbusirea
Cuprinsului lirei în imnuri profunde,
Înteleptii dezgroapă de Paste,
Simboluri de sânge si unde.
Tu, îmi vorbesti de frunza cea crudă
Si ochii împart lumini suprapuse,
Fulgii sunt flori de adio în lume,
O lume trecută în gheturi ascunse!

Snowing Like Crazy in March
Translated by Violeta Popa

The light is moulting its feathers,
Crazy snow in March -
I can hear shadows of wings fluttering
Far away, under the forest’s eyelash.

Old trees are surpassing over their own rings,
Brisker than the silence of death,
In their burrows, the flights are falling
Arrow stuck in the heart of fate.

Eyes from the sky are observing the collapse
Of the wholeness of a lyre in deep hymns,
Wise unearth Easter.
Symbols of blood and waves.

You are telling me about the raw leaf
And the eyes are dealing out overlapping worlds,
The snow flakes are farewell flowers in the world,
A world inscribed in hidden glaciers!

APRIND LUMÂNĂRI
Aprind lumânări frumos colorate
Venite din cer peste sate,
Petale de flori purtate cu sârg
În palme buchet mi se strâng,
Ochi calzi la copii Pastele-aduce
De la Domnul Isus de pe Cruce.
Aprind lumânări si iată mă rog
Cu glasul pătruns de lumină si foc
Si-n inima mea simt îngerul meu
Ce-aduce din jertfă întregul ecou,
Miros de tămâie si nafură sfântă,
Când sufletu-mi tace, natura cuvântă!
I Light Candles
Translated by Violeta Popa

I light beautifully colorful candles
Came from the sky over villages
Flower petals diligently carried
Forming bouquets in my palms,
Easter brings warm eyes to children
From Lord Jesus - up onto his Cross.

I light candles and here I’m praying
With my voice speared by light and fire
And in my heart I feel my angel
Bringing from sacrifice the entire echo,
The smell of incense and holy bread,
When my soul is silent, nature speaks out!
CREANGA RUPTĂ
Creanga ruptă de omidă,
Viitoare scorbură,
În destinu-i gol atârnă
Sânge ce se tulbură.
Fruntea-n lacrimă dospeste –
Rouă sprintenă, lumină,
Dintr-o buză de albastru,
Din albastru vrea să vină.
Tremură pe smoală gândul
Că durerea ei de creangă
Ar fi-ajuns în cer regină
Dacă rămânea întreagă.
Cum omida chinuieste
Fluture să fie-n zbor,
Creanga ruptă e osânda
Ce se-ntâmplă tuturor!
Cruce-ar vrea ea să ajungă
În clipa sfântă de Paste,
Si-omenirea ar simti
Din credintă cum se naste!

Broken Twig
Translated by Violeta Popa

Broken twig of a caterpillar,
Future hollow,
hanging in its empty destiny
Fretting Blood.

Forehead in tear leavens -
Dew nimble, light,
From a blue rim/edge,
From blue wants to come out.

The thought is trembling on the pitch
That her branchy pain
It would get in heaven queen
If left whole.

As the caterpillar torments itself
To fly as a butterfly
Broken branch's condemnation
What's happening to everyone!

Cross would want it to become
Within the holy Easter second,
And thus the world would feel
How it is born from pure faith!

ÎN FRUNTE DE CERB
Frunte de cerb, cuvânt diamant,
Privind depărtarea prin ochi de bărbat,
Mâna întinsă spre clar feminin
Mă-ndeamnă să intru-n destin.
Durere nu am, doar riduri de timp,
Urcat-am cu Domnu-n Olimp,
El crucea o poartă-n cetate,
Eu timpul îl port mergând mai departe.
Lumină se face din sângele lui
Tâsnind din durerea de cui
Si drumu-i pavat cu lacrimi de rouă,
În frunte de cerb duc crucea cea nouă.
At the Forehead of Deer
Translated by Violeta Popa

Forehead of deer, diamond word
Gazing through the man’s eyes,
Hand outstretched to womanlike clearness
Urges me to enter my destiny.

I have no pain left, just wrinkles of time,
I have gone along with Our Lord up to Olympus,
He bears the cross in the stronghold,
I wear the time going forward.

Light is made from his blood
Springing from pain of the nails
Ahead the road is paved with tears of dew
In deer’s forehead the new cross is brought.


ÎN GEANA STELEI
S-a născut în geana stelei
Care-a lăcrimat polen
În virtutea si-n credinta
Timpului păsind etern
Pentru toti ce mâna-ntinsă
O tin către trupu-i sfânt,
Izbăvind neghina vietii
Grâului de pe pământ.
Graiul ni se luminează,
Ne purifică-mpăcarea
Care ne duce oriunde
Deslusindu-ne cărarea,
Din otrava omenirii
S-a-năltat vânjos spre soare,
Învătându-ne ce-i sensul
Vietii noastre trecătoare…
S-a născut în geana stelei
Si-a plecat spre geana ei,
Unde - n cinste si-n mărire
Este zbor de porumbei.

Under the Eyelash of the Star
Translated by Violeta Popa


It was born under the eyelash of the star
The one that wept pollen
The virtue and faith
Of the time eternally stepping forward
For all those with hands stretched out
Toward His holly body,
Getting rid of the weed of life
Wheat from the earth.

Our language lightens,
The reconciliation purifies us
Leading us anywhere,
Clearing our path,
From the poison of humanity
Rising wiry to the sun,
Teaches us what is the meaning
Of our fleeting life.

It was born under the eyelash of the star
And it went away to her own eyelash,
Where there are flying pigeons
Gliding in virtue and glory.

BISERICĂ OGLINDITĂ ÎN APE CU STELE
Într-o scorbură de salcie pletoasă
Cu ciocul sculptează o lebădă-aleasă,
Valuri sub aripi se-ntind ca să spele
Biserica oglindită în ape cu stele.
Timpul sădit în semn pământesc,
Pe cruce cu trup omenesc,
E-n soarele ce plimbă oglindă pe ape,
Lebăda mută în ciocu-i îl soarbe.
Bunici si nepoti trec prin destin,
Cu Domnul în suflet, cu crezul sublim,
Biserica plină să fie de Paste
În cruci si credintă si moaste.
Într-o scorbură de salcie pletoasă
Pare că sculptează o lebădă-aleasă,
Oglindită e-n apă, gata să spele,
Biserica ei cu usa de stele.

Church Reflected in Waters With Stars
Translated by Violeta Popa

In a hollow of a weeping willow
A swan like no other is carving with its beak,
Waves under wings are stretching to clean it up
The church reflected in waters with stars.

The time planted in earthly sign,
On the cross with a human body
It’s in the sun that walking on water
A mute swan sips it.

Grandparents and grandchildren are marching through destiny
With God in the soul, with the sublime creed,
In Easter time the church is to be filled up
With crosses, faith and relics.

In a hollow of a weeping willow
Seem to carve one of a kind swan,
Is reflected in the water, ready to clean up,
Her church with its door of stars.

ROSTUIRE
Pe drumul stelelor cel sfânt
Vin îngeri, roiuri, pe pământ
Si prin zăbrele de lumină
Urcă chemarea cea divină.
Trec pietrele printre cuvinte,
Ogoarele de pâine-s sfinte
Si gânduri negre se separă
Cum si neghina din secară.
Copiii, trestii năltătoare,
Rămân cu ochii către soare
Si duc în brate flori de crin
Către Hristos, în nou destin.
E crucea noastră, sfânt simbol,
Cuvinte dulci ne dau ocol,
Ne împlinim cu Domnu-n gând
Si-n rostuirea pe pământ.

Meaningness
Translated by Violeta Popa


On the holy road of stars
Angels, swarms of them, are coming to earth
And through bars of light
Rises the divine call.

Stones pass through words,
Fields become holy through bread
And dark thoughts are sifted
Like weed from rye.

Children, growing reeds,
Stay still with eyes towards the sun
And bring in their arms lilies
To Christ, in new destiny.

It’s our cross, the holy symbol,
Sweet words surround us
We fulfill ourselves with Our Lord in our thought
Meaningness, here, on the earth.


FLOAREA PASTELUI
Floare albă-nmiresmată,
Sacru semn Dumnezeiesc,
Te admiră lumea toată,
Te admir si te iubesc.
Tu în visuri năltătoare,
Unde dorm privighetori,
Te arăti precum o boare
Trecătoare pe sub nori.
Merg tinerii la-ntâlnire
Si te duc de ziua ta,
Floarea Pastelui, iubire,
Un’ le bate inima.
Din regat Domnul priveste
Cum tu cresti sub crucea lui,
Asteptându-te, zâmbeste,
La-nvierea cea dintâi.
Easter Flower
Translated by Violeta Popa


White, sweet smelling flower,
Sacred Divine sign,
The whole world admires you,
I admire and love you.

In uplifting dreams,
Where nightingales sleep,
You seem like a breeze
Passing under the clouds.

The young people are going on dates,
And they bring you on your own birthday
Easter flower, love,
Where their hearts beat.

From His kingdom God looks down
The same way you grow under his Cross,
Waiting for you, He is smiling,
At the first resurrection.


MÂNGÂIEREA LEULUI CU CHIP DE DAC
Prin fosnetul luminii îngerii din cer
Însământează lutul cu lut aurifer
Si din legende sfinte pun flori pe catafalc,
Acolo, unde doarme un leu cu chip de dac.
Oare ursita lumii doarme pe un munte,
Acolo unde-n sânge toamna urcă ciute?
Oare pe crini si cripte agheasma e de vină
De-avem si în morminte oceane de lumină?
Încearcă în altare, si-n moarte, si-n vedere,
Să strângă scrum de soare pe-o aripă-n cădere,
Doar Domnul cu-a lui Cruce
Înlătură-ndoiala care-n oameni duce

Si-n noapte, si-n ursite, si-n patimă, si-n dor,
Si-n dragoste, si-n nasteri, si-n greve, si-n amor,
Si-n compromis martiriu în zi de mare veac,
Acolo unde doarme un leu cu chip de dac.
Cum îl mângâie Sfântul, asteaptă ca să fie,
La-ntoarcerea în viată o mare poezie,
C-aici, o, din origini, chiar Sfântul bun Andrei
A pus Credintă-n Cruce si în Hristos temei!
Caress of the Lion with a Dacian Face
Translated by Violeta Popa

Through the rustle of light angels from heaven
Sow the clay with gold precipitate
From sacred legends I place flowers on the bier,
There, where a lion with a Dacian face sleeps.

I wonder if the fate of the world sleeps on a mountain
The place where during autumn it fetches his bloody pray?
I wonder if on the lilies and crypts the holy water it’s to blame
Since we have in graves oceans of light?

Try inside the altars, and within death, and within sight,
To gather ash of Sun on a falling wing,
Only the Lord with His Cross
Erase all doubt that lies in people

And also within the night, and within fate, and passion, and longing,
And within love, and within births, and within strikes, and within love,
And in the day of great martyrdom compromise century
There, where a lion with a Dacian face sleeps.


Oh, how gently The Saint comforts him, expecting to become
A great poetry when returning to life,
Because here, from the beginnings of time, even good St. Andrew
Put his faith in the Cross and the groundwork in Christ !


Aprilie 2013
Marin Moscu    4/14/2013


Contact: 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian